top of page

DUK OG BARK

I de siste årene har bruk av bark og duk i beplantinger økt kraftig.

Hovedfunksjonen til duk og bark er å hindre ugress fra å spire fra bakken.

I tillegg hindres fordampingen fra jordoverflaten, noe som reduserer faren for uttørking i tørre perioder.

I tillegg til dette blir beplantingene penere, og får et mer ryddig utseende (selv om dette nok er litt smak og behag !)

Bark bør brukes i kombinasjon med egnet duk. Bruker man bare bark vil ugresset ganske raskt vokse gjennom barken.

Det finnes i hovedsak 2 typer bark på markedet.

Navnene på disse produktene kan variere avhengig av produsent og hvor de selges.

DEKKBARK

Denne barken er en blanding av bark fra furu og gran som er grovmalt.

Den finnes også i varianter med kun furubark.

Den kan brukes i alle typer beplantinger. Barken har en konsistens som gjør den godt egnet til bruk i skråninger. Når barken blir fuktig "bindes" den sammen og blir relativt stabil selv i til dels bratte skråninger. Det er lurt å vanne barken i nye skråninger for at den skal sette seg raskere. Vår erfaring er at bark av kun furu ikke er fullt så stabil som bark hvor gran og furu er blandet.

PYNTEBARK

Dette er bark av furu som er finmalt.

Som navnet sier er det en bark som har et penere utseende en dekkbark. Den egner seg etter vår mening best i flate beplantinger. Den kan være vanskelig å bruke i skråninger siden den har en tendens til å skli, prydbark har ikke den samme evnen som dekkbark til å binde seg og er mer ustabil (setter seg imidlertid over tid).

I skråninger med liten helning kan den som regel benyttes. Siden den har en mer porøs konsistens kan den også være mer ustabil i områder med mye vind og snøbrøyting.

GENERELT OM BARK

Hvor tykt man lag bark man skal legge avhenger litt av type bark, og om området er flatt eller skråner (det går ofte noe mer bark i skråning enn på flat mark) Se på varedeklarasjon på hva produsenten anbefaler.

Påse at underlaget er så jevnt som mulig. Ujevnheter påvirker mengden bark hvis man ønsker en slett overflate.

Det er viktig å være oppmerksom på at barken begynner å kompostere ganske raskt når det legges ut. Hvor fort denne prosessen går avhenger av fuktighet og temperatur. Dette gjør at det etterhvert vil begynne å spire ugress som f.eks løvetann i barken. Det er lurt å fjerne dette fortløpende.

Når barken komposterer forbrukes det noe nitrogen. Dette gjør det ekstra viktig å ikke slurve med gjødslingen

Av og til kommer det også opp brun sopp i barken. Dette har ingen betydning og er bare å fjerne med en rive e.l.

Stort sett må det etterfylles litt bark hvert år. Pass på at det ikke blir for mye ! Områder som det er benyttet bark på trenger mindre vanning.

Pass på at det ikke blir for vått. Hvis det er fuktig under duken/barken er det trolig ikke behov for vanning.

I skråninger er det ofte lurt at man har en form for kant, mur eller lignende nederst i skråningen. Det trenger ikke å være høyt. Hensikten med dette er å fungere som en bremsekloss for barken. Er barken stabil ved foten av skråningen så vil den stort sett stabilisere seg videre oppover selv i ganske bratte skråninger. Husk å ikke fylle jord helt opp til kanten av f.eks muren. Det bør være minst 10 cm ledig høyde til bark.

Brukes rive til å fordele barken utover må man bruke baksiden av riven, hvis ikke kan tennene i riven feste seg i duken, og forflytte eller lage hull i denne.

Pass på at plantene ikke drukner i bark. Løvverk og greiner skal være over barken. I skråninger kan det være lurt å holde øye med dette, og fjerne bark hvis den har hopet seg opp rundt plantene.

Nye beplantinger har behov for vanning. Vi anbefaler spreder, eller at man vanner nedefra og oppover med dusjstråle. Bruker man for stort trykk kan barken forflytte seg. Dette er stort sette bare et problem til å begynne med, og hvis barken er veldig tørr.

DUK

Det er mange varianter av planteduk på markedet.

Vær oppmerksom på at bruksområdet til dukene kan variere noe.

Dukens hovedoppgave er å fysisk hindre ugress fra å komme opp.

Små perforeringer sørger for at vannet slipper igjennom. Vær oppmerksom på at de fleste duker slipper igjennom noe lys.

Bruker man bare duk vil det etterhvert begynne å vokse ugress under duken. Dette kan blant annet føre til at duken løfter seg. Ugresset vil stort sett klare å komme seg gjennom duken etter noe tid. Vi anbefaler alltid at duk ogbark brukes sammen. NB Det skal ikke legges jord oppå duken - da er man like langt !

Før man legger duk er viktig å fjerne steiner, røtter o.l som kan lage hull i duken.

Skal duken legges ned mot en mur eller lignede bør man kappe den ca 10 cm. før man kommer til muren (barken legges helt frem) Grunnen til dette er at duken kan fungere som en rutsjebane for barken.

Barken i front ligger stabilt når den ligger på jord, og "låser" på den måten barken som ligger bak.

PLANTING

Før man planter må ugress fjernes. Har man mye ugress, og særlig hvis det er vanlig gress (også plengress) anbefaler vi at dette sprøytes. Årsaken til dette er at vanlig gress klarer å komme seg igjennom de små perforeringene i duken. Følg bruksanvisningene på sprøytemiddelet.

Generelt bør det gå en uke før man planter etter spøyting.

Hvorvidt duken bør legges før eller etter planting avhenger litt av underlaget og om det er flatt eller skrånende terreng. Vår serviceavdeling planter alltid først og legger duk og bark etterpå.

Spesielt i skråninger og når det er mye stein i jorden anbefaler vi denne metoden. På flat mark med steinfri jord er det litt hipp som happ hvordan man gjør det. Legger du duken først er det viktig å være sikker på hvor plantene skal stå før man tar hull på duken ! Tar du hull på duken men ombestemmer deg må du legge en ny bit med duk under slik at hullet dekkes.

Skjøtene på duken må overlappe, gjerne med 10 cm. Bruk plugger eller annet for å holde skjøtene sammen.

Ved planting skjærer man et kryss i duken - jo mindre krysset er jo bedre. Etter at duken er lagt kan man legge litt eksra duk inn mot plantensom et ytterligere hinder for ugress. Det er imidlertid vanskleig å unngå helt at noe ugress kan komme opp i plantehullet. Fjernes dette etterhvert vil problemet som regel forsvinne. 

Når man planter først må man forsiktig føre planten igjennom hullet. Må du bøye grener så gjøres dette som regel oppover (med mindre plantene ha hengende grener) Her må man bruke litt sunn fornuft !

I skråninger er det ofte enklest å legge 1 til 2 meter med duk og så legge bark. Dette for å unngå at man trenger å gå så mye på duken.

Vi anbefaler sterkt bruk av dukplugger, særlig i skråninger. Har man en naturlig horisontal kant på toppen av skråningen er det lurt å legge duk og bark et stykke inn på denne. Dette gjør at duken ligger mer solid.

Et lite tips til slutt. Det er lurt å legge svetteslange under duk/bark. Dette gjør vanning veldig enkel og effektiv.

Er det noe mer du lurer på - eller er noe uklart ?

Kontakt oss vi hjelper deg gjerne.

bottom of page