top of page

GJØDSEL OG GJØDSLING

På sammen måte som med jord, så finnes det et stort utvalg av gjødseltyper.

De deles i 4 hovedtyper:

  • Kunstgjødsel
  • Naturgjødsel
  • Langtidsgjødsel
  • Spesialgjødsel

Kunstgjødsel kalles som regel for hagegjødsel.

Dette kan imidlertid variere avhengig av produsent.

Av naturgjødsel er det først og fremt hønsegjødsel og kugjødsel som benyttes.

Uansett hvilken gjødsel man benytter må anbefalt dosering benyttes.

Dette står på varedeklarasjonen.

KUNSTGJØDSEL.

Dette er gjødsel som kan benyttes på de aller fleste vekster.

Det er svært viktig at gjødselen ikke påføres direkte på røttene, da dette fører til at røttene svir, og planten kan skades eller dø.

Det er også viktig at man ikke får gjødsel på blader og nåler, da disse også blir svidd. Kunstgjødsel løses raskt opp ved vanning eller når det regner. Dette gjør at plantene raskt kan ta opp næringen. Hvis det regner mye og lenge kan dette føre til at næringsstoffene vaskes vekk, med dertil redusert næringseffekt.

Ved akutt næringsmangel anbefaler vi at man i første omgang benytter kunstgjødsel.

Høstgjødsel er en variant av kunstgjødsel som er spesielt tilpasset plantenes næringsbehov om høsten.

Den vanligste typen naturgjødsel er hønsegjødsel. Denne selges som oftest i pelletert form. Hønsegjødsel er en allsidig gjødsel som kan benyttes til alle typer vekster. Det er noe lukt av hønsegjødsel men dette forsvinner raskt.

Det kan ta noe tid før gjødselen løser seg opp, og det er grunn til å tro at næringsstoffene ikke vaskes så hurtig ut som ved bruk av kunstgjødsel. Det er mindre risiko for sviing ved bruk at hønsegjødsel,men den skal ikke komme i dirkekte kontakt med røttene, blader og nåler.

På grunn av at gjødselen løses senere opp er det en fordel å legge den på tildig om våren, gjerne allerede i slutten av februar, begynnelsen av mars. Vår service avdeling har også begynt å påføre gjødsel sent på høsten når frosten kommer. Pelletsen løses opp gjennom vinteren og næringen trekker ned i jorden. På denne måten er næringsstoffene tidlig tilgjengelig for plantene.Vi presiserer at vi ikke kan dokumentere at dette er en bedre måte å gjødsle på.

Det er utviklet en variant av hønsegjødsel (kalles ofte Helgjødsel eller Multiggjødsel) som er tilsatt ekstra nitrogen. Denne er spesielt beregnet til bruk på plen.

Vi benytter denne også til bruk på planter i beplantinger hvor det er benyttet bark. Det kommer av at barken forbruker en del nitrogen når den begynner å kompostere.

SPESIALGJØDSEL

Rhododendrongjødsel

Denne gjødseltypen er tilpasset de spesielle behov som rhododendron og andre surjordsplanter har. I tillegg til rhodoendron er den ypperlig til pieris, blåbær, barlind , lyng og andre surjordsplanter.

ROSEGJØDSEL

Beregnet brukt til roser og andre næringskrevende planter.

Hvor ofte skal det gjødsles ?

Her hos oss bør det gjødsles 2 ganger i året.

Vi bruker en gjødsling tidlig om våren, Vi gjødsler da med hønsegjødsel.

Siden det tar noe tid før denne løser seg opp kan den godt legges på tidlig, gjerne i mars (hvis det er snøfritt) . Ønsker man å bruke kunstgjødsel gjøres dette når plantene har begynt å vokse.

Dette skyldes at kunstgjødselen løses raskere opp.

Vi gjødsler også om sommeren, gjerne i Juli.

Dette gjøres for å "etterfylle" plantene med gjødsel. Også på denne tiden foretrekker vi å benytte hønsegjødsel, fortrinnsvis Multigjødsel som er forsterket med kalium og Nitrogen. Dette gjelder for alle planter og også for plen. På plen kan det også benyttes kalksaltpeter som overgjødseling om sommeren. Ved tilstrekkelig gjødsling av plen er det ofte ikke behov for tilførsel av kalk.

SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE

bottom of page