top of page

JORD OG TORV

Det finnes et stort utvalg av jord på markedet i dag.

Hva de forskjellige typene jord kalles kan variere avhengig av produsent og evt, kjedetilknytning. Vi har tatt utgangspunkt i produktene fra vår leverandør. Vi gjør oppmerksom på at produkter med samme navn, fra andre leverandører, kan ha annet innhold.

Mange lurer på hva som er forskjell på torv og jord. Enkelt sagt vil produkter bestående av torv OG sand normalt kalles for jord.

Avhengig av hva som videre er tilsatt, får vi de forskjellige jordtypene.

Vi kan grovt sett dele de forskjellige typene jord i i 2 hoveddeler:

  • Vanlig jord
  • Spesialjord

Jord og torv til generell bruk kan videre deles inn i følgende typer:

  • Veksttorv
  • Plantejord
  • Blomsterjord

Av spesialiserte typer jord nevner vi:

  • Rhodendronjord
  • Rosejord
  • Staudejord

Vekstorv

Spagnumtorv.

Tilsatt noe gjødsel og kalk.

Man kan plante direkte i veskttorv men vi anbefaler at man blander inn f.eks. sand. Veksttorv egner seg til jordforbedring, vinterdekke o.l .

Spagnumtorv er en viktig bestandel i de aller fleste typer jord.

PLANTEJORD

Dette er nok den mest brukte jorden.

Består av Spagnumtorv og sand.

Er tilsatt noe kunstgjødsel og kalk.

Meget anvendelig jord til bruk i bed og krukker.

Skal man bruke planter som krever mye gjødsel må det tilføres mer næring etter litt tid.

BLOMSTERJORD M/NATURGJØDSEL

Som plantejord men tilsatt naturgjødsel.

Er mer næringsrik og bedre egnet spesielt til krukker og balkongkasser.

SPESIALJORD

Det finnes en rekke jordtyper som er spesielt tilpasset bestemte typer planter. Disse jordtypene er utviklet for å gi plantene et optimalt jordsmonn. Dette gjelder både tilførsel av næring og selve konsistensen på jorden. Navnet på de forskjellige typene jord beskriver bruksområde.

Rhododendronjord.

Jord tilpasset de spesielle behovene til rhododendron og andre surjordsplanter.

Rosejord.

Næringsrik jord tilsatt blant anner høsegjødsel og

forkjellig kompost.I tillegg til roser egner den seg

også til andre næringskevende planter.

Staudejord

Spesielt tilpasset flerårige stauder.

Som nevnt er utvalget av jordtyper på markedet stort. For mange kan dette være forvirrende. I utgangspunktet er det slik at de mest vanlige jordtypene, som plantejord, kan brukes til alle typer planter.

Avhengig av hva man skal plante må det evt. tilføres mer næring, kalk osv. Benytter man spesialjord slipper man langt på vei dette. 

Det er viktig å huske på at næring forbrukes og det må etterhvert tilføres mer. Dette gjelder for alle typer jord. Det finnes jord på markedet som er tilsatt langtidsvirkende gjødsel. Man skal da i utgangspunktet ikke ha behov for ytterligere gjødsling i den vekstsesongen.

I tllegg til krukker, balkongkasser og bed, kan de forskjellige jordtypene med fordel benyttes i større beplantinger.

"Kjøpejorden" tilføres da i plantehullet rundt selve rotklumpen.

På denne måten blir det enklere for plantene å etablere seg.

Dette er særlig viktig hvis den opprinnelige jorden er kompakt.

Vi blander også ofte inn kugjødselkompost.
Denne inneholder mikroorganismer som er med på å bearbeide jorden slik at den blir mer egnet for plantene å vokse i.

For informasjon om gjødsel og gjødsling klikk

denne linken GJØDSEL OG GJØDSLING

bottom of page