top of page

RHODDENDRON

Rhododendron er en omfattende plantegruppe med minst 800 kjente sorter. Spennvidden er stor fra helt krypende varianter som "Milde"

til de store (og kanskje mest kjente) rhododendronene som "Cunninghams White" og "Grandiflorum" I tillegg omfattes gruppen også at det som ofte kalles Azalea. Disse kommer i både vintergrønne og løvfellende varianter.

Rent vitenskapelig deles rhododendron inn i en rekke familier.

Med mindre man er spesielt interessert, tror vi dette kan virke litt forvirrende på den jevne hageeier. Vi har derfor valgt å dele denne plantegruppen inn i 3 hoveddeler basert på utvokst høyde.

I tillegg til generell informasjon om planting og stell, og ikke minst bruksområde.

Vi kommer også med en del forslag til rhododendroner vi selv benytter mye og har god erfaring med.

Jord og planting.

Rhododendron er nok en av de plantegruppene som har mest spesielle krav til jordsmonnet. Hvorvidt man lykkes med rhododendron vil derfor ofte være avhgengig av i hvor stor grad man tar hensyn til dette.

Hva er surjord ?

Vi begynner med en vanlig misforsåelse når det gjelder hvilken jord rhododendron trives i. Svært mange tror at surjord

betyr våt jord-dette er ikke riktig ! Vi msitenker nok at dette kan være årsak til at mange ikke helt får til rhododendron.

Surjord henspeiler på jordens PH verdi. Rhododendron skal ideelt ha en Ph på rundt --- .

bottom of page